Home | Wie was Frederik van Eeden? | Chronologie | Bibliografie | het Genootschap | Collectie | de Mededelingen | Informatie

Huize Dennekamp (Bussum 1895) Frederik van Eeden met aapje Priempje, Martha van Vloten en zoons Paul en Hans van Eeden

SCRIPTIEPRIJS FVEG 2017

meer lezen...

Welkom bij het Frederik van Eeden-Genootschap

Het Frederik van Eeden Genootschap heet alle bezoekers van de website van harte welkom. Met zijn website wil het genootschap de literaire werken en het gedachtegoed van Frederik van Eeden in ruime kring onder de aandacht brengen.

Frederik van Eeden was een veelzijdig man met literaire en wetenschappelijke gaven. De informatie op deze website is bedoeld als een raamwerk dat de mogelijkheid tot verder onderzoek biedt. Ideeën en materiaal daarvoor zijn van harte welkom.

Frederik van Eeden in 1895


De waterlelie

Ik heb de witte waterlelie lief,
daar die zo blank is en zo stil haar kroon
uitplooit in 't licht.

Rijzend uit donker-koelen vijvergrond,
heeft zij het licht gevonden en ontsloot
toen blij het gouden hart.

Nu rust zij peinzend op het watervlak
en wenst niet meer . . .

Uit: Van de passieloze lelie, 1901

Liber Amicorum 2014/2015

Frederik van Eeden (1860-1932)


HERINNERING IS EEN KOSTBARE GAVE
LIBER AMICORUM FREDERIK VAN EEDEN & FREDERIK VAN EEDEN-GENOOTSCHAP

Het Liber Amicorum verscheen ter gelegenheid van het 80-jarige bestaan van het Frederik van Eeden-Genootschap in 2014. In dat jaar werden de bijdragen geschreven en verzameld. Zij komen zowel van leden van het Genootschap als van mensen die zich rechtstreeks of indirect met Van Eeden hebben beziggehouden. De presentatie had bijna op de dag af 85 jaar na de presentatie van het eerste Liber Amicorum (3 april 1930) voor Frederik van Eeden plaats. Het 'nieuwe' Liber Amicorum werd aangevuld met een selectie uit de bijdragen aan het 'oude' Liber Amicorum.

De redactie en samenstelling was in handen van Francisca van Vloten. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan Wim Brands (VPRO Boeken).

De Factory | 240 p. | ISBN/EAN: 978-90-811727-8-3 | € 34,-

 


 

 

• Arnold van Houtum (voorzitter)
• Thilde Kuit (secretaris)
• Guus Brockmeier (penningmeester)
• Francisca van Vloten
• Roel Jonker

Jaarboek
Eénmaal per jaar verschijnt
De Mededelingen, hierin publiceert het
Frederik van Eeden-Genootschap:
• herinneringen
• voordrachten
• bijdragen
• mengelingen (uit de collectie, ingezonden, verschenen)
• bestuurs- en redactiemededelingen

Redactie 'De Mededelingen'
• Roel Jonker

Redactieadres
Mathijsenstraat 13
2035 CK Haarlem
roeljonker@planet.nl

Kosten lidmaatschap
€ 30,- per jaar
Overboeking
IBAN: NL27INGB0003992151
t.n.v. Penningmeester Van Eedengenootschap, Heemstede
Secretariaat
Telefoon 0299 63 3417
E-mail: thilde.kuit@gmail.com