Home | Wie was Frederik van Eeden? | Chronologie | Bibliografie | het Genootschap | Collectie | de Mededelingen | Informatie

Het Jaarboek / de Mededelingen

Redactie
• Roel Jonker

Redactieadres
Mathijsenstraat 13
2035 CK Haarlem
roeljonker@planet.nl

De Mededelingen

Het eerste nummer van de Mededelingen van het Frederik van Eeden-Genootschap verscheen in februari 1935 en telde 34 pagina’s. Geheel in de lijn van de doelstellingen van het genootschap, werden lezingen en beschouwingen over Van Eedens werk en bezigheden erin opgenomen, voorts een financieel en een activiteitenverslag, enkele statutaire gegevens, bestuursberichten en een ledenlijst.

De inhoud strekt zich uit van muziek, toneel, poëzie, letterkunde, filosofie en psychologie tot het brede gebied van maatschappelijke verhoudingen, sociale ondernemingen, intermenselijke relaties en gender problematiek. Deze opzet van de Mededelingen is door de jaren heen gehandhaafd, hoewel een ledenlijst er maar sporadisch aan toe werd gevoegd. De laatste jaren wordt de lijst als inlegvel aan de nummers toegevoegd. Uitzonderingen op het jaarlijks verschijnen van het op deze wijze opgebouwde blad zijn:

Jaartal

Verschijning

1937

(2x) verscheen een extra Brieven-nummer

1941

(1x) was het jaarboek aan ‘Ellen’ gewijd

1942 t/m 1945

geen uitgave

1946

(2x) verschenen een aan Martha van Vloten en een Willem Kloos nummer

1947

geen uitgave

1948

(1x) een Albert Verwey nummer

1949

geen uitgave

1952

geen uitgave

1953

geen uitgave

1954

(2x) verscheen een extra Lady Welby nummer

1955

geen uitgave

1956

(1x) een aan dromen gewijd nummer

1957

geen nummer

1959

geen nummer

1961

geen nummer

1962

geen nummer

1965

geen nummer

1958 t/m 1970

geen nummer

1972

geen nummer

1973

geen nummer

1975

geen nummer

1976

geen nummer

1978

geen nummer

1980

geen nummer

1983

het laatste een aan Significa gewijd nummer

1991

verscheen een special over Van Eeden in caricatuur

1991 of 1992

verscheen een, niet-gedateerd nummer

1994

verscheen een als uit 1993 gedateerd nummer

1999

(2x) verscheen een extra speciale Walden-uitgave

2005

geen nummer

 

2010

Jubileumnummer

Een auteursregister op de Mededelingen 1-52 (1935-2009) kan men voor € 6,- (plus verzendkosten) bestellen bij het secretariaat van het genootschap via: thilde.kuit@gmail.com

Jaarboek 2015
Met o.m. een voordracht van Mireille Kirkels over Frederik van Eeden en Gerrit Mannoury, de tekst van Francisca van Vloten bij de aanbieding van het Liber Amicorum Herinnering is een kostbare gave en het dankwoord van Wim Brands, een bijdrage van Guus Brockmeier naar aanleiding van de jaarvergadering van 2015, een beschouwing van Flip Hamman over Van Eeden en zijn schrijvende tijdgenoten tijdens de Eerste Wereldoorlog, bijdragen van Roel Jonker en Marieke Hoekendijk over een boekenschenking aan het Genootschap uit de nalatenschap van Hans van Eeden, boekbesprekingen en signalementen.Jaarboek 2014

Een lijvig Jaarboek 2014 met o.m. Dik van der Meulen over Van Eeden en 'de Tandem van de Nederlandse natuur'; Thilde Kuit over Truida Everts; Francisca van Vloten over het dagboek als troost in onzekere tijden; Zuzana Vaidová over Van Eeden in Tsjechische vertaling; Lisa van Vark over Van Eeden en Ernst Blochs notie van utopia; Derk Jansen over de 'actualiteit' van Van Eeden; Matti Gortemaker over de ongepubliceerde correspondentie tussen Van Eeden en Johan Borgman, Francisca van Vloten over Douwe Draaisma's De dromenwever, en over Van Eeden en Remko ter Laan en Roel Jonker ten slotte over een vermist varken van F.W. van Eeden sr.

Jaarboek 2013
Met Ron Blom over de moeizame relatie tussen Frank van der Goes en Frederik van Eeden, Guido Leerdam over Bloms biografie van Van der Goes, Francisca van Vloten over de Willem Kloos-biografie van Bart Slijper, Derk Jansen over een artikel van ds. J.J. Meijer in De Blijde Wereld en Anne-Martijn van der Kaaden over de dichter Simon Mulder. In de rubriek Mengelingen aandacht voor Van Eedens rozenkrans met crucifix, een laatste woord over Van Eedens 'geestelijke lenigheid' of 'mentale acrobatiek' en signalementen van in de periode 2012-2013 verschenen publicaties die iets met Van Eeden hebben te maken of van de hand van leden van het genootschap zijn. De mededelingen van het bestuur en de redactie sluiten het jaarboek af.


Jaarboek 2012
O.m. Leonieke Vermeer en Margaretha Schenkeveld over de ‘geestelijke lenigheid’ of ‘mentale acrobatiek’ van Van Eeden, Francisca van Vloten over Van Eeden en Piet Mondriaan, Anne-Martijn van der Kaaden over het portret dat Chris Lebeau van de schrijver en psychiater tekende, Thilde Kuit over de tweede Van Eeden-lezing door Martha Nussbaum en Antoon Erftemeijer over het exemplaar van De kleine Johannes dat zijn grootmoeder van Van Eeden kreeg.


Jaarboek 2011
In dit nummer onder meer Jos de Mul over Van Eeden als vitalist, Farooq Khalid in 2008 in gesprek met Peter van Eeden, Francisca van Vloten over Van Eeden en de zoektocht naar het Grote Licht, Anne-Martijn van de Kaaden over Van Eeden in zijn studententijd, Henk Ruhe over deRedekunstige Grondslag en Klaas van der Hoek over een geschonken portret van Frederik van Eedens moeder.


Jaarboek 2010
Vele bijdragen in het Jubileumnummer 2010 gaan in op de betekenis van Frederik van Eeden. Hij wordt onder meer belicht als Tachtiger, schrijver, psychiater, droomdeskundige, wereldverbeteraar, politicus, mentor, als jonge en als oude man, als minnaar en als vader. In hoeverre zijn deze aspecten van hem nu nog van belang? Kent men Van Eeden nog en zo ja, in welke hoedanigheid dan vooral?

Jaarboek 2009
In het Jaarboek 2009, dat 72 pagina’s telt, wordt onder meer aandacht besteed aan de receptie van het boek De gezusters van Vloten: de vrouwen achter Frederik van Eeden, Willem Witsen en Albert Verwey, aan Van Eeden als aspirant-politicus, de totstandkoming van het Van Eeden-Museum, het Hof van Eeden festival 2008 en een schenking van Waldenmateriaal.

Jaarboek 2008
Het Jaarboek 2008 telt 54 pagina’s en is onder meer gewijd aan Herman Gorters verzen, de vertaling in het Urdu van De kleine Johannes, prentbriefkaarten in de Collectie Van Eeden en het Hof Van Eeden festival 2008.

Jaarboek 2007
In de loop der jaren zagen dikkere en dunnere, grotere en kleinere nummers het licht. Het Jaarboek van 2007 telt 111 pagina’s en laat in een keur van artikelen en beschouwingen opnieuw zien hoe veelzijdig en actueel Frederik van Eeden is.